Shift'17

/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=92
  • 110
  • 0
Share

Shift'17
Przedmieście Oławskie district — repair workshop

23 - 25.06.2017

Reżyseria / Directed by: Tomek Piech
Produkcja / Production: Tomek Piech, Grzegorz Jankowski

Razem z 5 zespołami architektów z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Portugalii spróbowaliśmy w jeden weekend zmienić błotniste zaułki Przedmieścia Oławskiego w atrakcyjne przestrzenie publiczne, sprzyjające integracji mieszkańców.

Zaproszone do udziału w warsztatach zespoły architektów, uzupełnione o studentów i wolontariuszy, miały za zadanie w ciągu trzech dni zaprojektować i zrealizować mikroarchitektoniczne instalacje w czterech lokalizacjach na Przedmieściu Oławskim.
Przedmiotem plenerowych działań było zagadnienie projektowania na granicy skali architektonicznej i skali obiektu, jako alternatywnego narzędzia rewitalizacji przestrzeni miejskiej, angażującego do jej współaranżowania mieszkańców i użytkowników.

Within 3-days workshop, along with 5 teams of architects from Italy, Spain, Germany and Portugal, we tried to change the muddy corners of Przedmieście Oławskie estate into an attractive public space to encourage the integration of its inhabitants.

The teams of architects, supplemented with students and volunteers, were invited to design and implement microarchitecture installations in four locations within the estate within 3 days. The outdoor activities were devoted to the issue of design on the boundary between architectural and building scale, as an alternative tool for revitalizing urban space involving its inhabitants and users.

Uczestnicy / Participants:
Ora Collective (Porto, Portugal)
ConstructLab (Berlin, Germany)
Conjuntos Empáticos (Madrid, Spain)
Atelier delle Verdure (Milan, Italy)

Kuratorzy / Curators:
Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda

Partner:
Wrocławska Rewitalizacja

Warsztaty były realizowane w ramach programu Future Architecture Platform - pierwszej europejskiej platformy, której celem jest kreacja wydarzeń, spotkań i publikacji poświęconych najciekawszym zagadnieniom w tej dziedzinie.

The workshop was organized as a part of the Future Architecture Platform - the first European platform to create events, meetings and publications on the most interesting topics in the field.

Show More

Channels